Projekt Erasmus+ Master 4.0: v Črni Gori je potekalo 4. transnacionalno srečanje partnerjev

25.01.2022.

Od 19. do 21. januarja 2022 je v Ulcinju v Črni gori potekalo 4. transnacionalno srečanje partnerjev. Prvi dan srečanja je bil namenjen delu v zvezi z izdelavo novih izpitnih vprašanj in programov za magistrske izpite, rezultatih in izmenjavi izkušenj partnerjev v procesu oblikovanja vprašanj in programov. Tema drugega dne je bil razvoj spletne platforme za pripravo in opravljanje magistrskih izpitov, predvsem težave, na katere so naleteli partnerji pri vnosu vprašanj in načini, kako so te iste težave reševali. Na enak način so partnerji delili izkušnje iz prvega izvedenega pilotiranja in načrte za pilotiranje platforme do konca projekta. Tretji dan je bil namenjen temam vodenja projektov, diseminacije s posebnim poudarkom na organizaciji dogodkov z multiplikacijskim učinkom ter dogovorom o naslednjih aktivnostih, ko se projekt bliža koncu.

Vsi partnerji so uspešno zaključili aktivnosti izdelave izpitnih vprašanj in programov, tako je Hrvaška obrtna zbornica izdelala izpitna vprašanja za strokovno-teoretični del mojstrskega izpita za poklice elektrotehnik, frizer, avtoserviser, avtoelektričar in avtomehanik, kot tudi vprašanja za splošne dele magistrskih izpitov – ekonomija in pravni predpisi . Za vsakega od omenjenih delov je pripravljen izpitni katalog s področji in učnimi rezultati. Poleg tega je Obrtna zbornica Slovenije pripravila vprašanja iz strokovne teorije za tesarje, električarje in zidarje ter vprašanja za splošne dele mojstrskih izpitov – ekonomija in pravni predpisi. Skopska obrtna zbornica je oblikovala vprašanja za strokovno-teoretični del mojstrskega izpita za kozmetičarke ter vprašanja za splošne dele mojstrskega izpita – ekonomija in pravni predpisi. V partnerstvu z društvom Sretan Život so razvili nove programe mojstrskega izpita za poklic avtomehanik in pek. Partnerji iz Črne gore so izdelali izpitna vprašanja za strokovno teorijo za fotografe in krojače visoke mode, vprašanja za splošne dele izpita ter program magistrskega izpita za fotografe. Zaključek srečanja je bil, da so vsi partnerji zadovoljni z izdelanimi vprašanji in programi ter da se bo kakovost magistrskih izpitov v partnerskih državah bistveno izboljšala.

V nadaljevanju so partnerji podrobneje obravnavali razvoj spletne platforme in njeno aplikacijo na realne izpite, poseben poudarek pa je bil namenjen opredelitvi pogojev pilotiranja spletne platforme za izvedbo magistrskih izpitov. Ugotovljeno je bilo, da so partnerji izjemno zadovoljni z izdelano spletno platformo, ki se izkazuje kot inovativna rešitev, ki bo izboljšala kakovost izvajanja magistrskih izpitov in na privlačen in praktičen način spodbuja potrebo po vseživljenjskem učenju in razvoju digitalnih veščin. . Zadnji dan srečanja je bilo dogovorjeno, da se po pilotnem izvajanju magistrskih izpitov na spletni platformi organizirajo nacionalni dogodki z multiplikacijskim učinkom, junija 2022 pa bo zaključno partnersko srečanje v Zagrebu. V okviru istega termina bo potekal mednarodni dogodek z multiplikacijskim učinkom, kjer bodo predstavljeni vsi doseženi rezultati projekta.