Erasmus+ Master 4.0 projekat: održan 4. transnacionalni sastanak partnera u Crnoj Gori

25.01.2022.

Od 19. do 21. januara 2022. godine u Ulcinju, Crna Gora, održan je 4. transnacionalni sastanak partnera. Prvi dan sastanka bio je posvećen radu na kreiranju novih ispitnih pitanja i programa za majstorske ispite, rezultatima i razmeni iskustava partnera u procesu kreiranja pitanja i programa. Tema drugog dana bila je izrada onlajn platforme za pripremu i polaganje majstorskog ispita, posebno problemi sa kojima su se partneri susreli prilikom unosa pitanja i načini na koje su te iste probleme rešavali. Na isti način, partneri su preneli iskustvo od prvog sprovedenog pilotiranja i planove za pilotiranje platforme do završetka projekta. Treći dan je bio posvećen temama upravljanja projektima, diseminacije sa posebnim akcentom na organizaciju događaja sa multiplikatorskim efektom i dogovora o narednim aktivnostima kako se projekat bliži svom završetku.

Svi partneri su uspješno završili aktivnosti izrade ispitnih pitanja i programa, te je tako Hrvatska obrtnička komora izradila ispitna pitanja za stručno-teorijski dio majstorskog ispita za zanimanja električar, frizer, automehaničar, autoelektričar i automehaničar, kao kao i pitanja za opšte delove master ispita – ekonomija i zakonska regulativa . Za svaki od navedenih delova pripremljen je ispitni katalog koji sadrži oblasti i ishode učenja. Dalje, Obrtnička komora Slovenije pripremila je pitanja iz stručne teorije za stolare, električare i zidare, kao i pitanja za opšte delove majstorskih ispita – ekonomija i zakonska regulativa. Zanatska komora Skoplja izradila je pitanja za stručno-teorijski deo majstorskog ispita za kozmetičare, a pitanja za opšte delove majstorskog ispita – ekonomija i zakonska regulativa. U saradnji sa udruženjem Sretan Život, razvijeni su novi programi master ispita za automehaničarska i pekarska zanimanja. Partneri iz Crne Gore kreirali su ispitna pitanja za profesionalnu teoriju za fotografe i krojače visoke mode, pitanja za opšte dijelove ispita i program master ispita za fotografe. Zaključak sastanka je bio da su svi partneri zadovoljni razvijenim pitanjima i programima i da će kvalitet majstorskih ispita u zemljama partnerima biti značajno poboljšan.

Nadalje, partneri su detaljno razgovarali o razvoju onlajn platforme i njenoj primeni na pravim ispitima, a poseban akcenat je stavljen na definisanje uslova pilotiranja onlajn platforme za sprovođenje majstorskih ispita. Konstatovano je da su partneri izuzetno zadovoljni kreiranom onlajn platformom, koja se pokazuje kao inovativno rešenje koje će unaprediti kvalitet izvođenja master ispita i koja na atraktivan i praktičan način promoviše potrebu za doživotnim učenjem i razvojem digitalnih veština. . Poslednjeg dana sastanka dogovoreno je da se nakon pilotiranja implementacije majstorskih ispita na onlajn platformi organizuju nacionalni događaji sa multiplikatorskim učinkom, a u junu 2022. godine završni partnerski sastanak bude održan u Zagrebu. U okviru istog termina biće održana i međunarodna manifestacija sa multiplikatorskim efektom na kojoj će biti predstavljeni svi postignuti rezultati projekta.