Zaključna konferenca projekta je zaznamovala delo na projektu Erasmus+ Master 4.0: izboljšanje magistrskih izpitov

15.06.2022.

8. junija 2022 je bila v Zagrebu zaključna konferenca projekta Master 4.0: nadgradnja mojstrskih izpitov. Konferenca je zaznamovala uspešno delo na projektu, udeležencem pa so bili predstavljeni doseženi rezultati projekta v vseh partnerskih državah. Udeleženci so imeli tudi možnost preizkusiti spletno platformo za pripravo in opravljanje mojstrskih izpitov in odzivi so bili izjemno pozitivni. V okviru konference je potekala panelna razprava »Pomen mojstrskih izpitov pri vseživljenjskem učenju v obrti«, ki so se je udeležili predstavniki državnih institucij in zbornic iz vseh partnerskih držav. Na panelni razpravi je bilo ugotovljeno, da je izjemno pomembno vlagati v kakovost in promocijo mojstrskih izpitov ter da je uvajanje digitalnih tehnologij in orodij pri izvajanju mojstrskih izpitov pomemben korak v tej smeri, kar je bil tudi splošen zaključek konference.

Konferenca je določila tudi, kaj bo doseženo z rezultati projekta:

– izboljšanje kakovosti mojstrskih izpitov,

– hitrejše prilagajanje izpitnih vprašanj glede na zakonske spremembe in razvoj tehnologije,

– mojstrski izpiti bodo postali preglednejši in bodo promovirani preko odprtega dela platforme,

– projektni partnerji so se dodatno izobraževali na področju priprave izpitnih vprašanj in so       pripravljeni svoje znanje uporabiti pri nadaljnjem delu pri izpopolnjevanju mojstrskih izpitov.

Fotografije z zaključne konference na spodnji povezavi: https://tinyurl.com/8wdjzp8p