REZULTATI

Izboljšanje izpitnih vprašanj in programov za mojstrske izpite (2019–2020)

 1. Razvoj metodološkega okvira s smernicami za oblikovanje izpitnih vprašanj za mojstrski izpit
 2. Priprava izpitnih vprašanj in programov za mojstrske izpite
  • Hrvaška – izpitna vprašanja za strokovno-teoretični del izpita za nazive frizer, avtoserviser in elekroinštalater
  • Slovenija- izpitna vprašanja za strokovno-teoretični del izpita za nazive tesar, zidar i elektroinštalater
  • Severna Makedonija- izpitna vprašanja za strokovno-teoretični del izpita za nazive kozmetik, izpitni program za avtomehanika in peka
  • Črna Gora- izpitna vprašanja za strokovni del izpita za naziv modnega krojača, izpitni program in izpitna vprašanja za strokovni del izpita za fotografa

Razvoj spletne platforme za pripravo in opravljanje mojstrskega izpita (2020–2021)

 1. Oblikovanje in izdelava spletne platforme
  • 3 deli platforme – odprt del, del za pripravo izpitov in izpitni del
 2. Razvoj priročnika za administrativno uporabo platforme in izobraževanje za uporabo platforme za institucije, ki izvajajo mojstrske izpite
 3. Lokalizacija platforme v partnerskih jezikih, vnos vprašanj in priprava na pilotiranje
 4. Pilotiranje spletne platforme
  • Pilotsko poročilo kot izhodišče za nadaljnjo uporabo in izboljšanje spletne platforme

Kaj bo projekt dosegel?