O projektu

Mojstrski izpiti so cenjeni in priznani v Evropski uniji kot tudi v partnerskih državah projekta: Hrvaški, Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori. Mojstrski izpiti vam omogočajo napredovanje poklica, odpiranje obrti, opravljanje vajeništva. Tudi pridobitev mojstrskega izpita je prednost pred konkurenco, saj mojstrski izpit poudarja odličnost in kakovost izdelka in storitve.

Hrvaška in Slovenija imata dolgoletne izkušnje pri opravljanju mojstrskih izpitov, Severna Makedonija in Črna gora pa sta v tej smeri. V vseh državah ima mojstrski izpit podobno strukturo in je sestavljen iz 4 delov: praktični del, strokovno-teoretični del, ekonomsko-poslovni del in pedagoški del. Glede na podobnosti pri izvajanju mojstrskega izpita si bodo partnerji tega projekta skupaj prizadevali za izboljšanje kakovosti mojstrskega izpita v partnerskih državah.

Projekt Master 4.0 uvaja povsem nov pristop k pripravi in izvedbi mojstrskega izpita. Namen projekta je izboljšati pripravo in izvedbo mojstrskega izpita z izboljšanjem izpitnih vprašanj in programov ter uvedbo spletne platforme za pripravo in izvedbo mojstrskih izpitov. Koordinator projekta je Hrvaška obrtna zbornica, ki projekt izvaja s partnerji iz Hrvaške (Algebra College), Slovenije (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije), Severne Makedonije (Obrtna zbornica Skopje, Združenje Happy Life) in Črne gore (Obrtno-podjetniška zbornica Črne gore) ).

Projekt traja 28 mesecev, izvajanje pa se začne 1. septembra 2019. Skupni znesek dodeljenih nepovratnih sredstev znaša 215.870,00 EUR.