Novice

Peti transnacionalni sestanek v Zgrebu

Dne 9. in 10. junija 2022, je v Zagrebu potekal peti transnacionalni sestanek projektnih partnerjev. Ker je bil to zadnji sestanek partnerjev, je srečanje služilo rekapitulaciji vseh zaključenih projektnih aktivnosti in doseženih projektnih rezultatov. Partnerji so se pogovarjali tudi o možnostih sodelovanja po zaključku projekta ter o zagotavljanju trajnosti rezultatov projekta. Pogovarjali so se tudi […]

Zaključna konferenca projekta je zaznamovala delo na projektu Erasmus+ Master 4.0: izboljšanje magistrskih izpitov

8. junija 2022 je bila v Zagrebu zaključna konferenca projekta Master 4.0: nadgradnja mojstrskih izpitov. Konferenca je zaznamovala uspešno delo na projektu, udeležencem pa so bili predstavljeni doseženi rezultati projekta v vseh partnerskih državah. Udeleženci so imeli tudi možnost preizkusiti spletno platformo za pripravo in opravljanje mojstrskih izpitov in odzivi so bili izjemno pozitivni. V […]

Projekt Erasmus+ Master 4.0: v Črni Gori je potekalo 4. transnacionalno srečanje partnerjev

Od 19. do 21. januarja 2022 je v Ulcinju v Črni gori potekalo 4. transnacionalno srečanje partnerjev. Prvi dan srečanja je bil namenjen delu v zvezi z izdelavo novih izpitnih vprašanj in programov za magistrske izpite, rezultatih in izmenjavi izkušenj partnerjev v procesu oblikovanja vprašanj in programov. Tema drugega dne je bil razvoj spletne platforme […]

Aktivnosti na področju posodobitve izpitnih vprašanj za posamezni mojstrski naziv in online platforma

Obrtno-podjetniška zbornica je v sklopu projekta MASTER 4.0 posodobila vprašanja za splošni del izpita (poslovodno-ekonomski in pedagoško-andragoški del izpita) in izbranih strokovno-teoretičnih delov izpita za mojstra elektroinštalacij, zidarskega mojstra in tesarskega mojstra. Pri posodobitvi izpitnih vprašanj smo izhajali iz veljavnega Izpitnega kataloga in upoštevali izpitne cilje, upoštevan je tudi metodološki okvir s smernicami za pripravo […]

Online usposabljanje o koriščenju platforme za opravljanje mojstrskih izpitov

V sklopu tretjega transnacionalnega projektnega sestanka je potekalo online usposabljanje o uporabi online platforme za opravljanje mojstskih izpitov. Online usposabljanje je potekala 29.06.2021. Namen usposabljanja je spoznavanje platforme za strokovnjake iz partneskih držav, kjer so se seznanili z delom na platformi.

Izveden je bil 3. transnacionalni online sestanek partnerjev

Tretje transnacionalno projektno srečanje naj bi potekalo v Zagrebu, Republika Hrvaška, vendar je zaradi še vedno obstoječih okoliščin pandemije koronavirusa potekalo na spletu 28. in 29. junija 2021. Partnerji so predstavili napredek pri delu pri razvoju izpitnih vprašanj in programov za magistrske izpite v svojih državah, predstavljena je bila tudi spletna platforma, ki je v […]

Dokončanje spletne platforme za pripravo in opravljanje mojstrskega izpita v okviru projekta Master 4.0, načrtovanega za konec leta 2020

Eden od ciljev projekta Erasmus + Master 4.0: nadgradnja mojstrskih izpitov je ustvariti spletno platformo za pripravo in izvedbo mojstrskih izpitov, da bi še izboljšali opravljanje mojstrskih izpitov v partnerskih državah. Spletna platforma bo omogočila opravljanje mojstrskega izpita na računalnikih ali tablicah v izpitnih centrih, kjer so na voljo pogoji, vprašanja pa bo mogoče ustvariti […]