Novice

Aktivnosti na področju posodobitve izpitnih vprašanj za posamezni mojstrski naziv in online platforma

Obrtno-podjetniška zbornica je v sklopu projekta MASTER 4.0 posodobila vprašanja za splošni del izpita (poslovodno-ekonomski in pedagoško-andragoški del izpita) in izbranih strokovno-teoretičnih delov izpita za mojstra elektroinštalacij, zidarskega mojstra in tesarskega mojstra. Pri posodobitvi izpitnih vprašanj smo izhajali iz veljavnega Izpitnega kataloga in upoštevali izpitne cilje, upoštevan je tudi metodološki okvir s smernicami za pripravo […]

Online usposabljanje o koriščenju platforme za opravljanje mojstrskih izpitov

V sklopu tretjega transnacionalnega projektnega sestanka je potekalo online usposabljanje o uporabi online platforme za opravljanje mojstskih izpitov. Online usposabljanje je potekala 29.06.2021. Namen usposabljanja je spoznavanje platforme za strokovnjake iz partneskih držav, kjer so se seznanili z delom na platformi.

Izveden je bil 3. transnacionalni online sestanek partnerjev

Tretje transnacionalno projektno srečanje naj bi potekalo v Zagrebu, Republika Hrvaška, vendar je zaradi še vedno obstoječih okoliščin pandemije koronavirusa potekalo na spletu 28. in 29. junija 2021. Partnerji so predstavili napredek pri delu pri razvoju izpitnih vprašanj in programov za magistrske izpite v svojih državah, predstavljena je bila tudi spletna platforma, ki je v […]

Dokončanje spletne platforme za pripravo in opravljanje mojstrskega izpita v okviru projekta Master 4.0, načrtovanega za konec leta 2020

Eden od ciljev projekta Erasmus + Master 4.0: nadgradnja mojstrskih izpitov je ustvariti spletno platformo za pripravo in izvedbo mojstrskih izpitov, da bi še izboljšali opravljanje mojstrskih izpitov v partnerskih državah. Spletna platforma bo omogočila opravljanje mojstrskega izpita na računalnikih ali tablicah v izpitnih centrih, kjer so na voljo pogoji, vprašanja pa bo mogoče ustvariti […]

Aktivnosti za izboljšanje vprašanj za mojstrski izpit in mojstrske izpite na Hrvaškem, v Sloveniji, severni Makedoniji in Črni gori – pregled stanja

Od začetka leta 2020 si partnerji iz Hrvaške, Slovenije, Severne Makedonije in Črne gore prizadevajo za nadgradnjo vprašanj za mojstrske izpite in programov za mojstrske izpite v okviru projekta Erasmus + Master 4.0: Inovacije na področju mojstrskih izpitov. Na Hrvaškem je Hrvaška obrtna zbornica izvajala aktivnosti, povezane z izboljšanjem vprašanj za mojstrski izpit, ki je […]

Izveden je bil 2. transnacionalni online sestanek partnerjev

V četrtek 28. maja 2020 je bil organiziran online sestanek predstavnikov partnerskih organizacij, ki so vključene v projekt Master 4.0. Sestanek je bil organiziran namesto 2. transnacionalnega sestanka, ki bi moral biti v istem terminu v Skopju, Severni Makedoniji. Organizator sestanka je bila Hrvaška obrtna zbornica. Vsi partnerji so predstavili dejavnosti, ki so jih izvedli […]

Mojstrski izpiti v Sloveniji

Pridobljen mojstrski naziv pomeni odlično priložnost za večjo zaposljivost v izbranem poklicu, za podjetje pa konkurenčno prednost v dejavnosti, saj se z uporabo blagovne znamke »Mojster« poudari mojstrstvo in kakovost izdelkov ali storitev.  Mojstrski izpit prinaša tudi druge prednosti: mojster si pridobi srednjo strokovno izobrazbo, ob opravljeni razliki do poklicne mature lahko mojster nadaljuje izobraževanje […]