Aktivnosti na področju posodobitve izpitnih vprašanj za posamezni mojstrski naziv in online platforma

10.11.2021.

Obrtno-podjetniška zbornica je v sklopu projekta MASTER 4.0 posodobila vprašanja za splošni del izpita (poslovodno-ekonomski in pedagoško-andragoški del izpita) in izbranih strokovno-teoretičnih delov izpita za mojstra elektroinštalacij, zidarskega mojstra in tesarskega mojstra. Pri posodobitvi izpitnih vprašanj smo izhajali iz veljavnega Izpitnega kataloga in upoštevali izpitne cilje, upoštevan je tudi metodološki okvir s smernicami za pripravo izpitnih vprašanj. Na podlagi navedenega so potekale aktivnosti, povezane s posodobitvijo vprašanj za mojstrski izpit, ki so obsegale sodelovanje strokovnjakov za pripravo vprašanj s področja poslovodno-ekonomskega dela in pedagoško-andragoškega dela, izvedbo sestankov in dogovorih o prilagoditvi vprašanj online platformi.

Z namenom nadgraditve opravljanja mojstrskega izpita je v sklopu projekta izdelana online platforma, ki bo zajemala:

Poleg uporabnosti bo platforma bistveno pripomogla k promociji mojstrskih nazivov v posamezni državi.

Platformo je za potrebe projekta izdelalo podjetje Algebra iz Republike Hrvaške. V prihajajočih mesecih bo naloga projektnih partnerjev pilotiranje oziroma izvedba mojstrskih izpitov preko platforme, s čimer se bodo bodoči mojstri seznanili z online platformo ter tudi preizkusili možnost opravljanja dela mojstrskega izpita. Na podlagi izvedenega pilotiranja bomo tako pridobili vse potrebne informacije, ki nam bodo pomagale, da platformo nadgradimo in jo še bolj približamo uporabnikom. Uvedba online platforme je korak do  inovativnega pristopa k digitalni tehnologij, na podlagi katere bo izboljšana kakovost priprave in izvedbe mojstrskega izpita.