Стекнувањето на мајсторското звање добива предност во однос на конкуренцијата, бидејќи ја нагласува извонредноста и квалитетот на производот и услугата. Занаетчиската комора од Хрватската во соработка со партнери од Хрватска, Словенија, Северна Македонија и Црна Гора, работи на унапредувањето на спроведување на мајсторскиот испит.

Повеќе за проектот

Последни новости

Завршување на онлајн платформа за подготовка и полагање на мајсторски испит во рамките на проектот Мастер 4.0 планиран за крајот на 2020 година

Една од целите на проектот Еразмус + Мастер 4.0:, Подобрување на мајсторскитеиспити,  е да се создаде онлајн платформа за подготовка и спроведување на мајсторските испити со цел понатамошно подобрување на полагањето мајсторски испити во земјите партнери. Онлајн платформата ќе овозможи полагање на мајсторскиот испит на компјутери или таблети во испитните центри, каде што се обезбедени […]

Активности за подобрување на прашањата за мајсторскиот испит и програма за мајсторски испити во Хрватска, Словенија, Северна Македонија и Црна Гора – преглед на состојбата

Од почетокот на 2020 година, партнерите од Хрватска, Словенија, Северна Македонија и Црна Гора работат на подобрување на прашањата за мајсторските испити како и на програма за мајсторските испити во рамките на проектот Еразмус + Мастер 4.0: Подобрување на мајсторските испити. Во Хрватска, Хрватската Занаетчиска комора спроведе активности поврзани со подобрување на прашањата за мајсторскиот […]

Пратнери на проектот

Пријавете се на нашиот весник и добивајте ги најновите вести за
проектот Master 4.0