Dokončanje spletne platforme za pripravo in opravljanje mojstrskega izpita v okviru projekta Master 4.0, načrtovanega za konec leta 2020

27.11.2020.

Eden od ciljev projekta Erasmus + Master 4.0: nadgradnja mojstrskih izpitov je ustvariti spletno platformo za pripravo in izvedbo mojstrskih izpitov, da bi še izboljšali opravljanje mojstrskih izpitov v partnerskih državah. Spletna platforma bo omogočila opravljanje mojstrskega izpita na računalnikih ali tablicah v izpitnih centrih, kjer so na voljo pogoji, vprašanja pa bo mogoče ustvariti in natisniti prek spletne platforme za opravljanje izpita brez računalnika.

Platformo razvija Univerza v Algebri z redno komunikacijo z drugimi projektnimi partnerji. Spletna platforma bo sestavljena iz treh delov: odprtega dela, dela za pripravo na izpit in dela za izpit. Odprti del platforme bo namenjen javnosti, tako da bodo vsi zainteresirani lahko dobili vpogled v opravljanje  mojstrskega izpita in kako se pripraviti na izpit. Za del spletne platforme, namenjen pripravi na izpit, bodo kandidati po uspešni registraciji na izpit prejeli gesla za dostop do tistega dela platforme, kjer bodo lahko vadili na kopijah priprav na izpit in na voljo bo drugo gradivo za pripravo na izpit. Tudi med pripravo izpita bodo kandidati lahko prek kontaktnega obrazca postavljali vprašanja osebam, zadolženim za pomoč pri pripravi. Del platforme za opravljanje mojstrskega izpita bo zaklenjen za dostop do samega izpita.

Zato je v letih 2019 in 2020 Algebra intenzivno delala na pripravi razvojnega okolja, razvoju uporabniškega vmesnika in administrativnega vmesnika. Poleg tega je platforma v sodelovanju s partnerji lokalizirana v vseh jezikih partnerjev, ki sodelujejo v projektu. Po zaključku delovne različice spletne platforme, ki je načrtovana za konec leta 2020, bodo partnerji zadolženi za vnašanje vprašanj za odprti del platforme, pripravo kandidatov za izpit in za opravljanje mojstrskega izpita. Prav tako se bodo s tehnično pomočjo Algebre vsi partnerji usposobili za uporabo vseh funkcionalnosti platforme in pripravili priročnik za administrativno uporabo platforme.

Vzporedno si od začetka leta 2020 partnerji iz Hrvaške, Slovenije, Severne Makedonije in Črne gore prizadevajo izboljšati vprašanja za mojstrske izpite in program mojstrskih izpitov, da se lahko začne pilotiranje platforme. Spletna platforma je ključni inovativni element projekta, saj uvaja povsem nov pristop k pripravi in ​​izvedbi mojstrskih izpitov v partnerskih državah.

Cilj Erasmus + projekta Master 4.0. je izboljšati kakovost mojstrskega izpita z nadgradnjo izpitnega programa in izpitnih vprašanj. Cilj je tudi ustvariti spletno platformo za pripravo in izvedbo mojstrskih izpitov, da bi izboljšali kakovost mojstrskih izpitov v skladu s sodobnimi trendi in tehnologijami ter spodbujali izobraževanje odraslih in vseživljenjsko učenje.