Dovršetak online platforme za pripremu i polaganje majstorskog ispita u sklopu projekta Master 4.0 planiran za kraj 2020. godine

15.10.2020.

Jedan od ciljeva Erasmus+ projekta Master 4.0: unapređenje majstorskih ispita je izrada online platforme za pripremu i sprovođenje majstorskih ispita kako bi se dodatno unaprijedilo polaganje majstorskih ispita u partnerskim državama. Online platforma će omogućiti polaganje majstorskog ispita na računarima ili tabletima u ispitnim centrima, gdje budu osigurani uslovi, a pitanja će se kroz online platformu moći izraditi i štampati i za sprovođenje ispita bez računara.

Platformu izrađuje Visoko učilište Algebra, uz redovnu komunikaciju sa ostalim partnerima na projektu. Online platforma će se sastojati od 3 dijela: otvorenog dijela, dijela za pripremu ispita i dijela za polaganje ispita. Otvoreni dio platforme biće namijenjen javnosti kako bi svi zainteresovani dobili uvid u izgled majstorskog ispita i način pripreme za ispit. Za dio online platforme namijenjen pripremi kandidata za ispit, kandidati će nakon uspješne prijave ispita dobiti lozinke za pristup tom dijelu platforme gdje će moći vježbati na primjerima ispita za pripremu, te će im biti dostupni i drugi materijali za pripremu ispita. Takođe, tokom pripreme ispita kandidati će moći putem kontakt obrasca postavljati pitanja osobama zaduženim za pomoć u pripremi. Dio platforme za polaganje majstorskog ispita biće zaključan za pristup sve do samog polaganja ispita.

Stoga je Algebra tokom 2019. i 2020. godine intenzivno radila na pripremi razvojnog okruženja, izradi korisničkog interfejsa, te administrativnog interfejsa. Takođe, u saradnji s partnerima platforma je lokalizovana na sve jezike partnera koji učestvuju u projektu. Nakon dovršetka radne verzije online platforme, koji se planira za kraj 2020. godine, partneri će biti zaduženi unijeti pitanja za otvoreni dio platforme, pripremu kandidata za ispit i za samo polaganje majstorskog ispita. Isto tako, svi partneri će uz tehničku pomoć Algebre proći edukaciju za korišćenje svih funkcionalnosti platforme, te će biti pripremljen priručnik za administrativno korišćenje platforme.

Paralelno, od početka 2020. godine partneri iz Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore rade na unapređenju pitanja za majstorske ispite, te programa majstorskih ispita kako bi se moglo započeti pilotiranje platforme. Online platforma predstavlja ključni inovativni element projekta, jer se njome uvodi potpuno novi pristup u pripremi i sprovođenju majstorskih ispita u partnerskim državama.

Cilj Erasmus+ projekta Master 4.0. je unaprijediti kvalitet majstorskih ispita unapređenjem programa ispita, ispitnih pitanja i platforme za pripremu i polaganje majstorskih ispita. Isto tako, izradom online platforme za pripremu i sprovođenje majstorskih ispita uvode se ne samo savremeni trendovi i tehnologije, već se i promoviše obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje.