Dovršetak online platforme za pripremu i polaganje majstorskog ispita u sklopu projekta Master 4.0 planiran za kraj 2020. godine

13.10.2020.

Jedan od ciljeva Erasmus+ projekta Master 4.0: unaprjeđenje majstorskih ispita je izraditi online platformu za pripremu i provedbu majstorskih ispita kako bi se dodatno unaprijedilo polaganje majstorskih ispita u partnerskim državama. Online platforma će omogućiti polaganje majstorskog ispita na računalima ili tabletima u ispitnim centrima, gdje budu osigurani uvjeti, a pitanja će se kroz online platformu moći izraditi i ispisati za provedbu ispita bez računala.

Platformu izrađuje Visoko učilište Algebra, uz redovitu komunikaciju sa ostalim partnerima na projektu. Online platforma će se sastojati od 3 dijela: otvorenog dijela, dijela za pripremu ispita i dijela za polaganje ispita. Otvoreni dio platforme bit će namijenjen javnosti kako bi svi zainteresirani dobili uvid u izgled majstorskog ispita i načinu pripreme za ispit. Za dio online platforme namijenjen pripremi kandidata za ispit, kandidati će nakon uspješne prijave ispita dobiti lozinke za pristup tom dijelu platforme gdje će moći vježbati na primjercima ispita za pripremu te će im biti dostupni i drugi materijali za pripremu ispita. Također, tijekom pripreme ispita kandidati će moći putem kontakt obrasca postavljati pitanja osobama zaduženima za pomoć pri pripremi. Dio platforme za polaganje majstorskog ispita bit će zaključan za pristup sve do samog polaganja ispita.

Stoga je Algebra tijekom 2019. i 2020. godine intenzivno radila na pripremi razvojne okoline, izradi korisničkog sučelja te administrativnog sučelja. Također, u suradnji s partnerima platforma je lokalizirana na sve jezike partnera koji sudjeluju u projektu. Nakon dovršetka radne inačice online platforme, koji se planira za kraj 2020. godine, partneri će biti zaduženi unijeti pitanja za otvoreni dio platforme, pripremu kandidata za ispit i za samo polaganje majstorskog ispita. Isto tako, svi partneri će uz tehničku pomoć Algebre proći edukaciju za korištenje svih funkcionalnosti platforme te će biti pripremljen priručnik za administrativno korištenje platforme.

Paralelno, od početka 2020. godine partneri iz Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore rade na unaprjeđenju pitanja za majstorske ispite te programa majstorskih ispita kako bi se moglo započeti pilotiranje platforme. Online platforma predstavlja ključni inovativni element projekta, jer se njime uvodi potpuno novi pristup u pripremi i provedbi majstorskih ispita u partnerskim državama.

Cilj Erasmus+ projekta Master 4.0. je unaprijediti kvalitetu majstorskog ispita unaprjeđenjem programa ispita i ispitnih pitanja. Isto tako, cilj je izraditi online platformu za pripremu i provedbu majstorskih ispita kako bi se unaprijedila kvaliteta majstorskih ispita u skladu sa suvremenim trendovima i tehnologijama te promoviralo obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje.