Aktivnosti za izboljšanje vprašanj za mojstrski izpit in mojstrske izpite na Hrvaškem, v Sloveniji, severni Makedoniji in Črni gori – pregled stanja

27.11.2020.

Od začetka leta 2020 si partnerji iz Hrvaške, Slovenije, Severne Makedonije in Črne gore prizadevajo za nadgradnjo vprašanj za mojstrske izpite in programov za mojstrske izpite v okviru projekta Erasmus + Master 4.0: Inovacije na področju mojstrskih izpitov.

Na Hrvaškem je Hrvaška obrtna zbornica izvajala aktivnosti, povezane z izboljšanjem vprašanj za mojstrski izpit, ki je obsegala izbiro strokovnjakov za pripravo vprašanj s področja delovne pedagogike, izvedbo sestankov o dogovorih o metodologiji za pripravo vprašanj, analizo starih izpitnih vprašanj, izdelavo kataloga izpitnih vprašanj. , izvedba spletnega uvodnega izobraževanja in dvodnevne delavnice o metodologiji oblikovanja izpitnih vprašanj. Na podlagi opisane metodologije se pripravijo izpitna vprašanja za splošne dele izpita s področja delovne pedagogike in ekonomije ter pravne ureditve. Prav tako so v začetni fazi dejavnosti postavljanja vprašanj za strokovno-teoretični del mojstrskega izpita za poklice frizer, avtomehanik in električar.

V tem obdobju so partnerji iz Slovenije pripravili osnutek izpitnih vprašanj in razvili mrežni načrt za pripravo izpitnih nalog. V postopku priprave in dokončanja izpitnih vprašanj tako za splošne dele mojstrskega izpita kot tudi za strokovno-teoretične dele izpita za poklice tesar, zidar in elektroinštalater.

V severni Makedoniji sta si Zanatska  komora Skopje in udruga “Sreken Život” prizadevali za izboljšanje strokovno-teoretičnih delov izpitov za poklic kozmetičarke in razvili programe mojstrskih izpitov za poklice avtomehanik in pek. Organizirali so srečanja s strokovnjaki in delodajalci, ki opravljajo te poklice, in z njihovo pomočjo izboljšali vprašanja in programe mojstrskega izpita v severni Makedoniji.

Partnerji iz Črne gore, Zanatsko-preduzetnička komora Črne gore so v omenjenem obdobju izvajali aktivnosti, ki so obsegale delo na izboljšanju splošnih delov mojstrskega izpita, izpopolnjevanju strokovno-teoretičnih delov mojstrskega izpita za poklic krojača visoke mode ter razvoju programov in izpitnih vprašanj za mojstrski izpit za poklic fotografa.

Cilj Erasmus + projekta Master 4.0. je izboljšati kakovost mojstrskega izpita z nadgradnjp izpitnega programa in izpitnih vprašanj. Cilj je tudi ustvariti spletno platformo za pripravo in izvedbo mojstrskih izpitov, da bi izboljšali kakovost mojstrskih izpitov v skladu s sodobnimi trendi in tehnologijami ter spodbujali izobraževanje odraslih in vseživljenjsko učenje.