Aktivnosti unapređenja pitanja za majstorski ispit i programa majstorskih ispita u Hrvatskoj, Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori – pregled stanja

30.09.2020.

Od početka 2020. godine partneri iz Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore rade na unapređenju pitanja za majstorske ispite te programa majstorskih ispita u sklopu Erasmus+ projekta Master 4.0: unapređenje majstorskih ispita.

U Hrvatskoj, Hrvatska obrtnička komora sprovela je aktivnosti u vezi sa unapređenjem pitanja za majstorski ispit, koje su se sastojale od odabira stručnjaka za izradu pitanja iz područja radne pedagogije, održavanja sastanaka u vezi sa dogovorom oko metodologije izrade pitanja, analize starih ispitnih pitanja, izrade Kataloga ispitnih pitanja, održavanja online uvodne edukacije, te dvodnevne radionice u vezi sa metodologijom izrade ispitnih pitanja. Na temelju opisane metodologije izrađuju se ispitna pitanja za opšte dijelove ispita iz područja radne pedagogije, te privrede, pravnih propisa i poreza. Takođe, u početnoj fazi su aktivnosti izrade pitanja za stručno-teorijski dio majstorskog ispita za zanimanja: frizer, autoserviser i elektroinstalater.

Partneri iz Slovenije su tokom ovog razdoblja pripremali nacrt sastavljanja ispitnih pitanja, te su izrađivali mrežni plan za pripremu ispitnih radova. Takođe, u postupku je izrada i dorada ispitnih pitanja za opšte dijelove majstorskog ispita, kao i stručno-teorijske dijelove ispita za zanimanja: tesar, zidar i elektroinstalater.

U Sjevernoj Makedoniji su Zanatska komora Skoplje i udruženje „Sreken Život“ radili na unapređenju stručno-teorijskih dijelova ispita za zanimanje kozmetičar, te izrađivali programe majstorskih ispita za zanimanja: automehaničar i pekar. Organizovali su sastanke sa stručnjacima i poslodavcima koji obavljaju navedena zanimanja te uz njihovu pomoć unapređivali pitanja i programe majstorskog ispita u Sjevernoj Makedoniji.

Partneri iz Crne Gore, Zanatsko-preduzetnička komora Crne Gore i javna ustanova Zanatska komora Crne Gore su u navedenom razdoblju sprovodili aktivnosti koje su se sastojale od rada na unapređenju opštih dijelova majstorskog ispita, unapređenju stručno-teorijskih dijelova majstorskog ispita za zanimanje krojač visoke mode, te izradi programa (stručne slike zanata) i ispitnih pitanja majstorskog ispita za zanimanje fotograf.

Cilj Erasmus+ projekta Master 4.0. je unaprijediti kvalitet majstorskog ispita unapređenjem programa ispita i ispitnih pitanja. Isto tako, cilj je izraditi online platformu za pripremu i sprovođenje majstorskih ispita kako bi se unaprijedio kvalitet majstorskih ispita u skladu sa savremenim trendovima i tehnologijama, te promovisalo obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje.