Aktivnosti unaprjeđenja pitanja za majstorski ispit i programa majstorskih ispita u Hrvatskoj, Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori – pregled stanja

29.09.2020.

Od početka 2020. godine partneri iz Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore rade na unaprjeđenju pitanja za majstorske ispite te programa majstorskih ispita u sklopu Erasmus+ projekta Master 4.0: unaprjeđenje majstorskih ispita.

U Hrvatskoj, Hrvatska obrtnička komora provela je aktivnosti u vezi unaprjeđenja pitanja za majstorski ispit koje su se sastojale od odabira stručnjaka za izradu pitanja iz područja radne pedagogije, održavanja sastanaka u vezi dogovora oko metodologije izrade pitanja, analize starih ispitnih pitanja, izrade Kataloga ispitnih pitanja, održavanja online uvodne edukacije te dvodnevne radionice u vezi metodologije izrade ispitnih pitanja. Na temelju opisane metodologije izrađuju se ispitna pitanja za opće dijelove ispita iz područja radne pedagogije te gospodarstva i pravnih propisa. Također, u početnoj fazi su aktivnosti izrade pitanja za stručno-teorijski dio majstorskog ispita za zanimanja frizer, autoserviser i elektroinstalater.

Partner iz Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, je tijekom ovog razdoblja pripremila nacrt sastavljanja ispitnih pitanja te izradila mrežni plan za pripremu ispitnih radova. Također, u postupku su izrađivanja i dorađivanja ispitnih pitanja za opće dijelove majstorskog ispita kao i stručno-teorijske dijelove ispita za zanimanja tesar, zidar i elektroinstalater.

U Sjevernoj Makedoniji su Zanatska komora Skopje i udruga „Sreken Život“ radili na unaprjeđenju stručno-teorijskih dijelova ispita za zanimanje kozmetičar te izrađivali programe majstorskih ispita za zanimanja automehaničar i pekar. Organizirali su sastanke sa stručnjacima i poslodavcima koji obavljaju navedena zanimanja te uz njihovu pomoć unaprjeđivali pitanja i programe majstorskog ispita u Sjevernoj Makedoniji.

Partneri iz Crne Gore, Zanatsko-preduzetnička komora Crne Gore su u navedenom razdoblju provodili aktivnosti koje su se sastojale od rada na unaprjeđenju općih dijelova majstorskog ispita, unaprjeđenju stručno-teorijskih dijelova majstorskog ispita za zanimanje krojač visoke mode te izradi programa i ispitnih pitanja majstorskog ispita za zanimanje fotograf.

Cilj Erasmus+ projekta Master 4.0. je unaprijediti kvalitetu majstorskog ispita unaprjeđenjem programa ispita i ispitnih pitanja. Isto tako, cilj je izraditi online platformu za pripremu i provedbu majstorskih ispita kako bi se unaprijedila kvaliteta majstorskih ispita u skladu sa suvremenim trendovima i tehnologijama te promoviralo obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje.