Izveden je bil 2. transnacionalni online sestanek partnerjev

06.06.2020.

V četrtek 28. maja 2020 je bil organiziran online sestanek predstavnikov partnerskih organizacij, ki so vključene v projekt Master 4.0. Sestanek je bil organiziran namesto 2. transnacionalnega sestanka, ki bi moral biti v istem terminu v Skopju, Severni Makedoniji. Organizator sestanka je bila Hrvaška obrtna zbornica.

Vsi partnerji so predstavili dejavnosti, ki so jih izvedli v zvezi z nadgradnjo vprašanj za mojstrski izpit in program mojstrskega izpita, OZS pa je predstavila delo pri pripravi izpitnih vprašanj, pripravi mrežnega načrta in pripravi izpitnih nalog. Zanatska komora Skopje je predstavila delo na nadgradnji strokovno-teoretičnih delov izpita za naziv kozmetičarke. Vprašanja so bila izboljšana v skladu z metodološkim okvirom s smernicami za razvoj izpitov in izpitnimi vprašanji za mojstrski izpit. Prav tako so v zvezi z izboljšanjem izvedli 18 delovnih sestankov v zvezi z delom na izboljšanju vprašanj in predstavili časovni okvir, v katerem naj bi bila vprašanja zaključena.

Po tem je združenje “Sretan Život” iz Severne Makedonije predstavilo svoje delo na razvoju programa mojstrskih izpitov za poklice avtomehanik in pek. Zanatsko-preduzetnička komora Črne gore je predstavila svoje dejavnosti, ki so obsegale izboljšanje splošnih delov mojstrskega izpita, izboljšanje strokovno-teoretičnih delov mojstrskega izpita za poklic krojač visoke mode ter oblikovanje programov in izpitnih vprašanj za mojsterski izpit za fotografa.

Hrvaška obrtna zbornica je predstavila svoje dejavnosti, ki so obsegale izbiro strokovnjakov za pripravo vprašanj s področja delovne pedagogike, izvedla 2 sestanka glede dogovora o metodologiji priprave vprašanj, analizirala stara izpitna vprašanja, izdelala Katalog izpitnih vprašanj, izvedla spletno uvodno izobraževanje in dvodnevno delavnico glede metodologije oblikovanja izpitnih vprašanj. Predstavnik Algebre je predstavil trenutno stanje v zvezi z razvojem spletne platforme za pripravo in opravljanje mojstrskih izpitov. Na tej stopnji projekta je Algebra predstavila vse komponente platforme, na kateri so do zdaj delali: razvojno okolje, uporabniški vmesnik in back end komponente.

Drugi dan srečanja je bil namenjen razpravi in ​​dogovoru o prvem polletnem poročilu ter predložitvi potrebne dokumentacije, razširjanju projekta in dogovoru o rokih in nadaljnjih korakih.