Održan 2. transnacionalni online sastanak partnera

09.06.2020.

U četvrtak 28. maja 2020. održan je online sastanak predstavnika partnerskih organizacija uključenih u projekat Master 4.0. Sastanak je organizovan elektronskim putem bez fizičke prezentnosti koja je trebalo da se održi u Skoplju, Sjevernoj Makedoniji. Organizator sastanka bila je Hrvatska obrtnička komora.

Svi partneri održali su prezentacije o sprovedenim aktivnostima u vezi sa unapređenjem pitanja za majstorski ispit i programom majstorskih ispita. Obrtnička zbornica Slovenije je predstavila rad na izradi nacrta sastavljanja ispitnih pitanja, pripremi mrežnog plana i pripremi ispitnih radova. Zanatska komora Skoplje predstavila je rad na unapređenju stručno-teorijskih dijelova ispita za zanimanje kozmetičar. Pitanja su se unapređivala prema Metodološkom okviru sa smjernicama za razvoj ispita i ispitnih pitanja za majstorski ispit. Takođe, u vezi sa unapređenjem održali su 18 radnih sastanaka i predstavili vremenski okvir u kojem će pitanja biti dovršena.

Nakon toga, udruga „Sretan Život“ iz Sjeverne Makedonije predstavila je svoj rad na izradi programa majstorskih ispita za zanimanja: automehaničar i pekar. Zanatsko-preduzetnička komora Crne Gore predstavila je svoje aktivnosti koje su se sastojale od rada na unapređenju opštih dijelova majstorskog ispita, unapređenju stručno-teorijskih dijelova majstorskog ispita za zanimanje krojač visoke mode, te izrade programa i ispitnih pitanja majstorskog ispita za zanimanje fotograf.

Hrvatska obrtnička komora je predstavila svoje aktivnosti koje su se sastojale od odabira stručnjaka za izradu pitanja iz područja radne pedagogije, održavanja 2. sastanka u vezi sa dogovorom oko metodologije izrade pitanja, analize starih ispitnih pitanja, izrade Kataloga ispitnih pitanja, održavanja online uvodne edukacije, te dvodnevne radionice u vezi sa metodologijom izrade ispitnih pitanja. Predstavnik Algebre predstavio je trenutno stanje u vezi sa razvojem online platforme za pripremu i polaganje majstorskih ispita. Algebra je u ovoj fazi projekta predstavila sve komponente platforme na kojima su dosad radili: razvojno okruženje, korisničk interface, te back-end komponente. Drugi dan sastanka bio je posvećen raspravi i dogovoru u vezi sa prvim polugodišnjim izvještajem i dostavom potrebne dokumentacije, diseminacijom projekta, te dogovora u vezi sa vremenskim rokovima i idućim koracima.