Mojstrski izpiti v Sloveniji

28.04.2020.

Pridobljen mojstrski naziv pomeni odlično priložnost za večjo zaposljivost v izbranem poklicu, za podjetje pa konkurenčno prednost v dejavnosti, saj se z uporabo blagovne znamke »Mojster« poudari mojstrstvo in kakovost izdelkov ali storitev. 

Mojstrski izpit prinaša tudi druge prednosti:

KDO LAHKO OPRAVLJA MOJSTRSKI IZPIT?

Pravico do opravljanja mojstrskega izpita ima, kdor izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:

– je pridobil srednjo poklicno izobrazbo (katerekoli smeri!) in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit;

– je pridobil srednjo strokovno izobrazbo (katerekoli smeri!) in ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit;

– ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto delovnih izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit

Mojstrski izpit je sestavljen iz štirih delov:

Posamezni deli mojstrskega izpita so razdeljeni na posamezne izpitne enote v skladu z izpitnim katalogom, ki je določen za vsak del mojstrskega izpita in za vsak mojstrski naziv.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije izvaja mojstrske izpite od leta 2000 in sicer za 52 mojstrskih nazivov. Mojstrski izpiti se izvajajo tudi za večino deficitarnih poklicev, za katere vpis v redne izobraževalne programe ni možen.

Mojstrski ispiti u Sloveniji

Polaganje majstorskog izpita predstavlja izvrsnu priliku za veću zapošljivost u odabranoj profesiji, a za obrtnika ili poduzetnika konkurentsku prednost u djelatnosti, jer upotreba marke “Master” naglašava majstorstvo i kvalitetu proizvoda ili usluga.

Majstorski ispit donosi i druge prednosti:

– majstor stječe srednje stručno obrazovanje,

– u slučaju razlike u stručnoj maturi, majstor može nastaviti školovanje u višim strukovnim školama,

– majstor može biti mentor učenicima i studentima na PUD-u,

– majstor ispunjava obrazovne uvjete za obavljanje određenih obrtničkih djelatnosti u skladu s Uredbom o obrtničkim djelatnostima,

– majstor može biti voditelj građevine i dopušta upis u imenik građevinskih radnika, sukladno Zakonu o gradnji, za radove za koje je pridobio majstorski ispit (npr. zidar, stolar, majstor strojarskih instalacija, majstor elektrotehnike itd.)

– majstorski naziv je častan

– master je marka koja je znak izvrsnosti proizvoda i usluga na tržištu

– majstor može biti član Kluba majstora Slovenije (KMS).

KO MOŽE PRISTUPITI MAJSTOSKOM ISPITU:

Pravo polaganja majstorskog ispita ima svatko tko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

– ima srednjoškolsko strukovno obrazovanje (iz bilo kojeg područja!) i najmanje tri godine radnog iskustva u području u kojem želi polagati majstorski ispit;

– ima srednjoškolsko stručno obrazovanje (iz bilo kojeg područja!) i ima najmanje dvije godine radnog iskustva u području u kojem želi pristupiti majstorskom ispitu;

– ima najmanje visoko stručno obrazovanje i najmanje godinu dana radnog iskustva u području u kojem želi pristupiti majstorskom ispitu.

Majstorski izpit je sastavljen iz četiri dela:

–                praktični dio (I. dio);

–              strukovno-teoretski dio (II. dio);

–              poslovodno-ekonomski dio (III. dio);

–              pedagoško-andragoški dio (IV. dio).

Pojedinačni dijelovi majstorskog ispita podijeljeni su u pojedine ispitne cjeline u skladu s ispitnim katalogom utvrđenim za svaki dio majstorskog ispita i za svako majstorsko zvanje.

Obrtničko-poduzetnička komora Slovenije provodi majstorske ispite od 2000 godine za 52 majstorskih zvanja. Majstorski ispiti provode se i za većinu deficitarnih zanimanja za koja nije moguć upis u redovite obrazovne programe.

1. avtokleparski mojster
2. mojster avtomehanik
3. mojster za usnjeno galanterijo
4. mojster za usnjena oblačila
5. frizerski mojster
6. mojster kozmetične nege
7. mojster elektronik                                   
8. mojster strojni mehanik
9. mojster očesne optike
10. mojster šivilja krojač
11. mizarski mojster
12. tesarski mojster
13. zidarski mojster
14. mesarski mojster
15. mojster izd. krznenih oblačil
16. mojster avtoelektrikar
17. mojster toplotne obdelave kovin
18. mojster oblikovalec kovin 19. orodjarski mojster
20. črkoslikarski mojster
21. mojster modelni mizar 22. sodarski mojster
23. čevljarski mojster
24. mojster preoblikovanja kovin
25. mojster vzdrževanja tekstilij
26. mojster splošne elektromehanike  
27. mojster stavbni steklar
28. mojster za strojenje usnja in krzna
29. pekovski mojster
30. dimnikarski mojster
31. mojster strojnih instalacij
32. urarski mojster
33. mojster biromehanik
34. slaščičarski mojster
35. mojster tapetnik in dekorater
36. elektroinštalaterski mojster
37. mojster telekomunikacij
38. slikopleskarski mojster
39. livarski mojster
40. fotografski mojster
41. mojster klepar krovec
42. zlatarski mojster
43. kamnoseški mojster
44. železokrivski mojster
45. avtoličarski mojster
46. pečarski mojster
47. mojster polagalec keramičnih oblog 48. cvetličarski mojster
49. vrtnarski mojster
50. kuharski mojster
51. mojster strežbe
52. čebelarski mojster