Izveden je bil webinar o metodologiji priprave izpitnih vprašanj

24.02.2020.

Da bi zagotovili usklajenost pri pripravi vprašanj za mojstrske izpite za vse poklice v državah, v katerih poteka projekt, bo projekt razvil metodološki okvir s smernicami za razvoj izpitnih vprašanj za mojstrske izpite.

Prvi korak na tej poti je bil izvedba spletnega seminarja o metodologiji izpitnih vprašanj. Webinar je imel g. Zoran Jančić z Univerze v Algebri. Webinar je zajemal naslednje teme: uvod v ocenjevanje znanja, vrste ocenjevanja znanja, ocenjevanje znanja za učne namene, kognitivne ravni, Bloomova taksonomija, razlika med razumevanjem in znanjem, “Understanding by Design ” in “Backward Design” – obratni pristop k razvoju izobraževalnega procesa, izobraževalni izidi, ocene zahtevnosti izpitnih vprašanj in kategorizacija, načela oblikovanja izpitnih vprašanj, vrste izpitnih vprašanj in pregledov, lektoriranje in korigiranje.

Na podlagi informacij s spletnega seminarja bo razvit metodološki okvir in začelo se bo delo na izboljšanju izpitnih vprašanj za mojstrske izpite v partnerskih državah.