Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Republika Slovenija

partner

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je krovna organizacija, ki obsega sistem mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki skupaj z 62 regijskimi obrtnimi zbornicami tvori zbornični sistem. OZS zastopa interese članov pred Vlado, sodeluje z ministrstvi in sindikati pri oblikovanju gospodarske politike pri soustvarjanju najboljše možne zakonodaje, ki ureja obrt. Svoje člane obvešča preko revije Obrtnik, interneta, povezuje preko sekcij, jim svetuje preko svetovalnega centra in izobražuje, ter izvaja javna pooblastila. OZS kot uveljavljen socialni partner v imenu svojih članov zastopa interese članov pri načrtovanju, programiranju in izvajanju srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in višjega strokovnega izobraževanja. Delodajalci imajo ključno vlogo pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom. Zbornica kot socialni partner predlaga tudi poklicne standarde kot podlago za programe in poklicne kvalifikacije v skladu z nacionalnim Zakonom o poklicnih kvalifikacijah in Zakonom o poklicnem usposabljanju in izobraževanju.

www.ozs.si