Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Republika Slovenija

Partner

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) krovna je organizacija koja se sastoji od sustava mikro, malih i srednjih poduzeća, zajedno s 62 regionalne obrtničke komore. OZS zastupa interese članova pred Vladom te surađuje s ministarstvima i Narodnom skupštinom u oblikovanju ekonomske politike i stvaranju najboljeg mogućeg zakonodavstva koje regulira obrt, mikro, mala i srednja poduzeća. Svoje članove informira putem časopisa Obrtnik, povezuje kroz sekcije, savjetuje kroz savjetovalište, obrazuje i vrši javnu vlast u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Komora kao socijalni partner i kao jedna od reprezentativnih organizacija poslodavaca nadgleda mjesta za praktični dio početnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te osposobljavanje koje pružaju poslodavci koji podržavaju i prate proces praktičnog dijela strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, u suradnji sa školama, organizira kontrolni i završni ispit iz strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Komora, kao socijalni partner, također predlaže standarde zanimanja kao osnovu za programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u skladu s Nacionalnim zakonom o stručnim kvalifikacijama i Zakonom o stručnom osposobljavanju i obrazovanju.

www.ozs.si