Nvo Zanatsko-preduzetnička komora Crne Gore (ZanaPredaK), Republika Crna Gora

partner

Poslanstvo krovne organizacije 18 obrtnih združenj Črne gore je zastopanje ekonomsko-političnih, poklicnih in gospodarskih interesov, neodvisnih obrtnikov in obrtnih podjetij. To velja zlasti za krepitev podobe obrti, izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja, podjetniškega srednjega razreda in socialnega partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Vizija ZanaPretKa je razviti konkurenčnost obrti, stati pred gospodarstvom in za njim, govoriti z enim glasom pred politiko, gospodarstvom in družbo ter biti kompetenten sogovornik institucijam za vsa vprašanja in ukrepe, pomembne za obrt. Ustanovljena je bila leta 2007 preko projekta ter s pomočjo Obrtne zbornice Koblenz (Nemčija). Članom zagotavlja pomoč, zagovarja dualno izobraževanje in kvalificira mojstre. Organizacija se finacira preko članstva, storitev in projektov.

www.zanapredak.jimdofree.com