Nvo Zanatsko-preduzetnička komora Crne Gore (ZanaPredaK), Republika Crna Gora

partner

Misija krovne organizacije 18 zanatskih udruženja u Crnoj Gori je da zastupa privredno-političke, profesionalne i ekonomske interese samostalnih zanatlija i zanatskih preduzeća. To se naročito odnosi na jačanje imidža zanatstva, unapređenje ekonomskog i društvenog položaja preduzetničkog srednjeg staleža i socijalno partnerstvo u stručnom obrazovanju i usavršavanju.
Vizija ZanaPretKa je da razvija konkurentnost zanatstva, stoji ispred i iza privrede, govori jednim glasom ispred politike, privrede i društva i bude kompetentan sagovornik institucijama za sva pitanja i mjere od značaja za zanatstvo. Osnovana je 2007. godine uz projektnu podršku Zanatske komore Koblenz (Njemačka). Pruža usluge članovima po principu pomoć za samopomoć, zagovara dualno obrazovanje i kvalifikuje majstore. Finansira se iz dobrovoljnih članarina, usluga i projekata.

www.zanapredak.jimdofree.com