Hrvaška obrtna zbornica (HOK), Republika Hrvaška

Koordinator

Hrvaška obrtna zbornica (HOK) je neodvisna poklicna poslovna organizacija obrtnikov, ustanovljena za spodbujanje, uskladitev in zastopanje skupnih interesov obrtnikov. Njeni člani so obrtniki, ki izvajajo obrti na območju Republike Hrvaške. Članstvo je obvezno. Zbornica opravlja naslednje naloge: spodbujanje obrti, zastopanje interesov obrtnikov pred državnimi institucijami in pri oblikovanju gospodarske politike, dajanje mnenj in predlogov državnim institucijam pri oblikovanju zakonskih določb o obrti, pomoč obrtnikom pri ustanavljanju in upravljanju obrti ter pri opravljanju drugih nalog, predpisanih z zakonom in podzakonskim akti zbornice. Zbornica ima v okviru nalog, ki jih določa obrtni zakon, javno pooblastilo na področju začetnega in vseživljenjskega poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

www.hok.hr