Hrvatska obrtnička komora (HOK), Republika Hrvatska

koordinator

Hrvatska obrtnička komora (HOK) je samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika koja je osnovana radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva. Njezini članovi su obrtnici koji obavljaju obrt na području Republike Hrvatske. Članstvo je obavezno. Komora obavlja sljedeće uloge: promoviranje obrta, zastupanje interesa obrtnika pred državnim institucijama te u stvaranju gospodarskih politika, davanje mišljenja i prijedloga državnim institucijama prilikom donošenja zakonskih odredbi koje se tiču obrta, pomaganje obrtnicima u osnivanju i vođenju obrta te obavljanje ostalih zadaća propisanih zakonom i pravnim aktima Komore. Unutar zadaća propisanih Zakonom o obrtu, Komora ima javne ovlasti u području inicijalnog i cjeloživotnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

www.hok.hr