Zanatska komora Skoplje, Republika Severna Makedonija

Partner

Obrtna zbornica Skopje je samostojno, neprofitno poslovno združenje obrtnikov, ki se zavzema za ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj in promocijo obrti, izboljšanje kakovosti izdelkov in storitev z izboljšanjem človeških virov, izvajanjem usposabljanj, predstavitev, strokovnim razvojem obrtnikov in izboljšanjem poklicnega izobraževanja. Njeni člani so obrtniki, ki izvajajo obrt v mestu Skopje. Članstvo v zbornici je obvezno. Obrtna zbornica Skopje ima javno pooblastilo za vodenje obrtnega registra, spremembe in prenehanja obrti ter opravljanje registracij podjetij. Znotraj zbornice deluje Center za izobraževanje odraslih s pomočjo usposabljanja na delovnem mestu po programih, ki jih odobri ministrstvo, pristojno za izobraževanje. Obrtna zbornica Skopje zastopa interese obrtnikov pred pristojnimi institucijami, daje predloge za izboljšanje zakonodaje, lobira za ugodne razmere za razvoj obrti in si prizadeva za izboljšanje kakovosti in podobe poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

www.zkomora.com.mk