Zanatska komora Skoplje, Republika Sjeverna Makedonija

partner

Zanatska komora Skoplje je samostalna, neprofitna stručno poslovna asocijacija obrtnika, koja se zalaže za stvaranje povoljnih uvjeta i klime za razvoj i promociju obrtništva, unaprjeđenje kvalitete proizvoda i usluga unaprjeđenjem ljudskih potencijala, provođenjem obuka, prezentacija, strukovnim usavršavanjem obrtnika i poboljšanjem strukovnog obrazovanja.
Njezini članovi su obrtnici koji obavljaju obrt na području grada Skoplja. Članstvo je obavezno.
Zanatska komora Skoplje ima javne ovlasti za vođenje registra obrta te obavlja registracije, promjene i prestanak rada obrta.
U sklopu komore djeluje Centar za obrazovanje odraslih koji pruža obuku odraslih putem osposobljavanja na radnom mjestu, prema programima odobrenima od strane ministarstva nadležnog za obrazovanje.
Zanatska komora Skoplje zastupa interese obrtnika pred nadležnim institucijama, daje prijedloge za poboljšanje zakonske regulative, lobira za povoljne uvjete i klimu za razvoj obrta i radi na poboljšanju kvalitete i imidža strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

www.zkomora.com.mk