Visoko učilište Algebra (VUA), Republika Hrvatska

partner

Visoko učilište Algebra je del največje zasebne izobraževalne organizacije v Republiki Hrvaški in regiji, ki je prisotna v več kot 20 mestih po Hrvaški. Letno vpiše preko 400 novih študentov in se nahaja v Zagrebu. Trenutno izvaja 10 akreditiranih visokošolskih programov/smeri. Študijski programi v visokem šolstvu so akreditirani s strani Ministrstva za znanost in izobraževanje in so tako priznani v okviru evropskega ogrodja kvalifikacij (EQF) s povezavo s hrvaškim okvirjem kvalifikacij (HKO). Poleg akademskega osredotočanja (poudarek na kakovosti poučevanja) je namenjen tudi uporabnim raziskavam. Algebra LAB izvaja raziskave, storitve in rešitve na področju podatkovnih znanosti, uporabe informacijske tehnologije v izobraževanju, vključno z digitalnimi izobraževalnimi vsebinami, sistemom učenja na daljavo in ocenjevanjem znanja, raziskovanjem trga dela in izobraževalnimi politikami. Algebra skupina temelji na sinergiji številnih elementov, ki so usmerjeni v ustvarjanje, uporabo in širjenje znanja. Znotraj sistema je Algebra Visoko učilište eden temeljnih ustvarjalcev znanja, hkrati pa tudi pomemben del podsistema za njegovo širjenje. Poslovna strategija družbe Algebra je: Ustvarjanje, izmenjava in uporaba znanj odlične kakovosti.

www.algebra.hr/visoko-uciliste/