Majstorski ispiti u Crnoj Gori

30.04.2020.

Majstorski ispit u Crnoj Gori je uslov za osnivanje i/ili vođenje preduzeća u 52 složena zanata. S druge trane, majstorske kvalifikacije i majstorsko pismo su i u ostalim zanatima najbolji put za egzistencijalnu samostalnost ali i mnoge karijerne šanse i rukovodeće pozicije u zanatstvu i drugim privrednim granama.

ISPLATI SE BITI MAJSTOR

Tradicija u zanatstvu prati napredak. Zvanje zanatskog majstora je garancija za kvalitet, orijentisanost na klijente i pouzdanost. Ovo znate Vi, to znamo mi, kao i Vaši klijenti!

Mnogo je razloga da postanete majstor/ka:

UZMITE BUDUĆNOST U SVOJE RUKE! Mi ćemo Vam u tome rado pomoći.

Šta je majstorsko pismo?

Majstorsko pismo njje samo onaj uokvireni sertifikat, koji stoji na najvidljivijem mjestu u firmi. Majstorsko pismo znači da sam osposobljen/a da samostalno vodim zanatsko preduzeće i obučavam učenike. Ono potvrđuje da Vi kao majstor/ka raspolažete svim teorijskim i stručnim znanjima u svom zanatu.

Koj su uslovi za obuku i izlazak na majstorski ispit?

– Ako ste vlasnik (m/ž) zanatskog preduzeća ili samostalni preduzetnik (m/ž),

– Ako imate dugogodišnje radno iskustvo kao zaposleno lice u nekom složenom ili jednostavnom zanatu,

– Ako želite osnovati preduzeće u složenom zanatu i potrebno Vam je majstorsko pismo da biste smjeli obavljati djelatnost,

– Ako imate diplomu visoke škole i višegodišnje radno iskustvo u nekom od složenih ili jednostavnih zanata i želite osnovati svoje preduzeće ili preuzeti ili voditi drugu firmu,

čestitamo!

Vi onda imate najbolje uslove za dobijanje dozvole za izlazak na majstorski ispit na osnovu donjih Uredbi.

Kako postati majstor?

Crnogorski majstorski ispit (CMI), koji sprovodi Zanatsko-preduzetnička komora Crne Gore, koncipiran je po uzoru na njemački majstorski ispit. “Memorandumom o saradnji na postepenom dostizanju istovjetnog zanatskog obrazovanja i majstorskih kvalifikacija”, koji je potpisan sa njemačkom Zanatskom komorom iz Koblenz-a 30.06.2015. godine, zanatlijama je omogućeno lakše pružanje prekograničnih usluga, poslovni nastan i pristup tržištu rada. Zanatska komora Koblenz, koja inače vrši provjeru zanatskih kvalifikacija iz jugoistočne Evrope na teritoriji čitave Njemačke, prihvata sve majstorske kvalifikacije realizovane prema ovom Sporazumu.

Kako bi se prevazišle razlike između zahtjeva majstorskog ispita u Njemačkoj, gdje je pristup dozvoljen isključivo osobama, koje su se najrpije obrazovale u dualnom sistemu (u preduzeću i školi), položile stručni ispit, završile majstorske kvalifikacije, pa tek onda izašle na majstorski ispit, donesene su uredbe po kojima zvanje majstora može steći svako:

1) Ko položi sva četiri dijela majstorskog ispita ili nedostajući dio CMI, koji ne može biti priznat po automatizmu:

Prvi dio: Stručna praksa (važi za 130 zanata)

Drugi dio: Stručna teorija (važi za 130 zanata)

Treći dio: Privredne, trgovačke i pravne osnove (zajednički dio za svih 130 zanata)

Četvrti dio: Stručna i radna pedagogija (zajednički dio za svih 130 zanata)

2) Ko položi III i IV dio CMI i bude oslobođen od I dijela CMI na osnovu dugogodišnjeg radnog iskustva koje se dokazuje:

– rješenjem o registraciji firme i izvodom iz Centralnog Registra Privrednih Subjekata Crne Gore (CRPS)

– radnom knjižicom i ugovorom o radu iz kojih se nedvosmisleno može zaključiti vrsta zanata i opis radnog mjesta,

– portfolijom, dnevnicima rada i protokolima izrade

3) Ko položi III i IV dio CMI i bude oslobođen od II dijela CMI na osnovu diplome visoke stručne škole uz dostavljen plan i program obuke za dotično zanimanje iz kojeg se nedvosmisleno može zaključiti podudarnost sa zahtjevima iz II dijela CMI odnosno stručne teorije koja je predviđena za dotični zanat.

Redosljed pohađanja majstorskih kvalifikacija i polaganja majstorkog ispita nije bitan. Dijelovi III i IV CMI su jednaki za sve zanate. Trajanje i sadržaj I i II dijela CMI zavise od dotičnog zanata za koje se želi položiti majstorski ispit.

Kurseve za III i IV dio CMI, čiji su dijelovi identični za sve zanate, organizuje Zanatsko-preduzetnička komora Crne Gore. Kurseve za pojedinačne zanate (za dijelove I i II) organizuju strukovna udruženja u Zanatsko-preduzetničkoj komori Crne Gore.

Uslov za izlazak na majstorski ispit je dopuštenje koje izdaje Zanatsko-preduzetnička komora Crne Gore. Nakon uspješno položena četiri dijela CMI ili oslobođenja od pojedinih dijelova CMI, majstorski ispit se smatra položenim za dotični zanat i majstoru / majstorki se dodijeljuje majstorsko pismo.

Više informacija o uslovima za polaganje CMI može se naći ovdje: https://zanapredak.jimdofree.com/obrazovanje/majstorsko/prijava-za-ispit/

Uredbe o stručnom izgledu majstorskog ispita i ispitnim zahtjevima za I i II dio (stručna praksa i stručna teorija) za zanat: Ženski i muški krojač (m/ž) može se naći ovdje: https://drive.google.com/file/d/1mdOFGQD4FmdmXZA2PvZHpQ09Dgp0ngqK/view a za zanat: Fotograf (m/ž) ovdje: https://drive.google.com/file/d/1psIcozn8qzce06wlzwm-TYaIQRSYFksL/view Spisak zanata može se naći ovdje: https://zanapredak.jimdofree.com/obrazovanje/majstorsko/zanati/