Izrađen Metodološki okvir sa smjernicama za izradu ispitnih pitanja

27.02.2020.

Svrha ovog dokumenta je partnerima i pridruženim partnerima projekta Master 4.0 pružiti metodološki okvir sa smjernicama za razvoj ispitnih pitanja za majstorski ispit.
Inovativnost projekta Master 4.0 sastoji se u tome da se njime uvodi novi pristup u pripremi i provedbi majstorskog ispita. Uvođenje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u pripremi i provedbi majstorskih ispita je inovativno s obzirom da se IKT do sad nikad nije koristio za ovu svrhu u državama u kojima se provodi projekt.
Također, niti u jednoj od država u kojima se provodi projekt Master 4.0., ne postoji sustavan pristup unapređivanju pitanja za majstorske ispite. Razvijeni metodološki okvir za kreiranje novih pitanja i unaprjeđivanje pitanja za majstorske ispite omogućit će njihovo kontinuirano prilagođavanje putem online platforme.
Korištenje zajedničkog metodološkog okvira dovest će do ujednačenih pitanja za majstorske ispite u svim zemljama u kojima se provodi projekt.
Metodološki okvir namijenjen je radnim skupinama ili pojedincima koji će sudjelovati u osmišljavanju novih i unapređivanju postojećih pitanja za majstorske ispite.

https://e-majstor.eu/wp-content/uploads/2022/08/Master4.0_IO1_Metodologija_izrade_ispitnih_pitanja.pdf