НВО Занаетчиско-претприемничка комора на Црна Гора (ЗанаПредак)

патнер

Мисијата на чадор организацијата на 18 занаетчиски здруженија во Црна Гора е да ги претставува економско-политичките, професионалните и економските интереси на независните занаетчии и занаетчиските претпријатија. Ова особено се однесува на зајакнување на имиџот на занаетчиството, подобрување на економската и социјалната позиција на претприемачите од средна класа и социјално партнерство во стручното образование и обука.
Визијата на ЗанаПредак е да ја развие конкурентноста на занаетот, да застане пред и зад економијата, да зборува со еден глас пред политиката, економијата и општеството и да биде компетентен соговорник во институциите за сите прашања и мерки релевантни за занаетот. Основана е во 2007 година со поддршка на проектот на Занаетчиската комора Кобленц (Германија). Обезбедува помош за самопомош на членовите, се залага за двојно образование и ги квалификува мајсторите. Финансиран е од доброволни членарини, услуги и проекти.

www.zanapredak.jimdofree.com