Новости

НАЈАВА НА ПИЛОТИРАЊЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Занаетчиска комора Скопје на 17.10.2021 година започна со обуките за мајсторски испит со 15 кандидати со кои ќе се реализира пилотирањето на мајсторскиот испит за козметичар во рамки на проектот Мастер 4.0. Започнавме со обуките за стручно теоретскиот дел кои се одржуваа во салата на Занаетчиска комора Скопје со предавач професор г-ѓа Лидија Андоновска.Пилотирањето на […]

Финализирање на испитните прашања во Република Северна Македонија

Во рамките на проектот Еразмус МАСТЕР 4.0 се изработија испитни прашања за трите теоретски дела од  мајсторскиот испит за козметичар преку кои ќе се проверува знаењето на кандидатите за мајсторски испит од областа на стручната теорија, економијата и правото и педагошко-андрагошката подготвеност. Прашањата кои се изработени од трите дела од мајсторскиот испит за козметичар се […]

Се одржа онлајн едукација за користење на платформата за спроведување на мајсторски испит

Во склоп на третиот транснационален проектен состанок се одржа и онлајн едукација за користење на онлајн платформа за спроведување на мајсторски испит. Обуката се одржа на 29 јуни 2021 година , а беше наменета за стручните лица од партнерските држави за да се запознаат со работата на платформата и спроведување на мајсторскиот испит преку платформата.

Се одржа третиот транснационален онлајн состанок со проектните партнери

Третиот транснационален состанок на проектот требаше да се одржи во Загреб, Република Хрватска, но поради сеуште постоечките околности на пандемијата на коронавирусот, тој се одржа он лајн на 28 и 29 јуни 2021 година. Партнерите ја претставија својата работа за развој на испитни прашања и програми, а во последната фаза беше презентирана и онлајн платформата. […]

Завршување на онлајн платформа за подготовка и полагање на мајсторски испит во рамките на проектот Мастер 4.0 планиран за крајот на 2020 година

Една од целите на проектот Еразмус + Мастер 4.0:, Подобрување на мајсторскитеиспити,  е да се создаде онлајн платформа за подготовка и спроведување на мајсторските испити со цел понатамошно подобрување на полагањето мајсторски испити во земјите партнери. Онлајн платформата ќе овозможи полагање на мајсторскиот испит на компјутери или таблети во испитните центри, каде што се обезбедени […]

Активности за подобрување на прашањата за мајсторскиот испит и програма за мајсторски испити во Хрватска, Словенија, Северна Македонија и Црна Гора – преглед на состојбата

Од почетокот на 2020 година, партнерите од Хрватска, Словенија, Северна Македонија и Црна Гора работат на подобрување на прашањата за мајсторските испити како и на програма за мајсторските испити во рамките на проектот Еразмус + Мастер 4.0: Подобрување на мајсторските испити. Во Хрватска, Хрватската Занаетчиска комора спроведе активности поврзани со подобрување на прашањата за мајсторскиот […]

Одржан 2. транснационален онлајн состанок со партнерите на проектот

Онлајн состанокотсо претставници на партнерските организации вклучени во проектот Мастер 4.0 се одржа во четврток, 28 мај 2020 година. Состанокот беше организиран наместо 2-от транснационален состанок, кој требаше да се одржи во истиот термин во Скопје, Северна Македонија, а организатор на состанокот беше Хрватската занаетчиска комора.  За време на состанокот сите партнери ги презентираа  активностите […]

МАЈСТОРСКИ ИСПИТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Мајсторството претставува посебен вид постсредно стручно образование. За стекнување на звањето мајстор потребно е успешно завршување на мајсторскиот испит за одредена занаетчиска дејност. Мајсторството се однесува за лица кои имаат завршено средно образование и соодветно работно искуство во занаетчиската дејност за која што сакаат да полагаат мајсторски испит. Со завршувањето на мајсторскиот испит, кандидатот се […]