Najava pilotiranja online platforme za polaganje majstorskog ispita u Varaždinu

02.02.2022.

Prvo pilotiranje online platforme za pripremu i polaganje majstorskog ispita u Hrvatskoj održat će se 9. veljače 2022. godine u Algebrinim prostorijima u Varaždinu.

Kandidati koji su majstorski ispit prijavili u Obrtničkoj komori Međimurske županije će putem platforme polagati dio majstorskog ispita iz gospodarstva i pravnih propisa.

Kandidatima su na raspolaganju pripremni ispiti koji služe za upoznavanje s platformom, kao i pripremu za sam majstorski ispit. Korištenjem online platforme u provođenju majstorskih ispita osigurava se veća objektivnost u ocjenjivanju kao i mogućnost pregleda rezultata ispita po pojedinim pitanjima. Na taj način moguće je brže i ažurnije dorađivati ispitna pitanja za majstorski ispit, na temelju povratne informacije od samih kandidata. Hrvatska obrtnička komora u svrhu unaprjeđenja majstorskih ispita izradila je i nova ispitna pitanja za opće dijelove ispite, kao i za stručno-teorijske dijelove ispita za pojedina zanimanja.