Provedeni prvi ispiti iz osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju

09.03.2021.

Obrtnička komora Primorsko-goranske županije održala je 4. ožujka 2021. godine prvi ispitni rok za buduće mentore u licenciranim obrtima i poduzećima koji su polagali ispit kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanje učenika na naukovanju. Ovo je prvi put da se navedeni ispiti provode u Republici Hrvatskoj, a za njihovu provedbu je nadležna Hrvatska obrtnička komora.

Ispit je polagalo jedanaest kandidata, a sastojao se od pisanog testa i praktičnog dijela ispita (izvođenje praktičnog zadatka). Pisani test je bio prilika za pilotiranje novih ispitnih pitanja iz područja poučavanja učenika na naukovanju koja su izrađena u sklopu Erasmus+ projekta Master 4.0: unaprjeđenje majstorskih ispita.

Stečenim uvjerenjem o položenom ispitu kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju realiziran je prvi uvjet za pokretanjem postupka za izdavanjem licencije za prijem naučnika na naukovanje za obrte i tvrtke koje nemaju osobu s položenim majstorskim ispitom u zanimanju za koje se traži licencija.

Ostali uvjeti za izdavanjem licencije za prijem naučnika nalaze se na sljedećoj poveznici:

https://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno-obrazovanje-za-programe-vezanih-obrta/licenciranje.

Podatci o ispitu kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju:

https://www.hok.hr/obrazovanje/ispit-kojim-se-dokazuje-osnovno-znanje-o-poucavanju-ucenika-na-naukovanju.

U sklopu projekta partneri iz Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore rade na unaprjeđenju pitanja za majstorske ispite te programa majstorskih ispita.

Cilj Erasmus+ projekta Master 4.0. je unaprijediti kvalitetu majstorskih ispita unaprjeđenjem programa ispita i ispitnih pitanja. Isto tako, cilj je izraditi online platformu za pripremu i provedbu majstorskih ispita kako bi se unaprijedila kvaliteta majstorskih ispita u skladu sa suvremenim trendovima i tehnologijama te promoviralo obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje.