Одржана е петтата транснационална партнерска средба

15.06.2022.

Петтата транснационална средба на партнерите се одржа во Загреб на 9 и 10 јуни 2022 година. Бидејќи беше последниот состанок на партнерите, состанокот служеше за рекапитулирање на сите спроведени активности и дискусија за можностите за соработка по завршувањето на проектот, како и за обезбедување одржливост на резултатите од проектот. Партнерите разговараа и за понатамошни подобрувања на онлајн платформата како и за континуирана употреба на платформата за подготовка и спроведување на мајсторскитеиспити во земјите партнери