Održan peti transnacionalni sastanak partnera

14.06.2022.

U Zagrebu je 9. i 10. juna 2022. godine održan peti transnacionalni sastanak partnera. S obzirom da se radilo o završnom sastanku partnera, sastanak je poslužio za rekapitulaciju svih odrađenih projektnih aktivnosti i postignutih projektnih rezultata. Takođe, partneri su raspravljali o mogućnostima saradnje nakon završetka Projekta, kao i osiguranju održivosti projektnih rezultata. Nadalje, raspravljali su o daljnjim unapređenjima online platforme i nastavku korišćenja platforme za potrebe pripreme i sprovođenja majstorskih ispita u partnerskim državama.