JU Zanatska komora Crne Gore (ZaKom), Republika Crna Gora

pridruženi partner

Obrtna zbornica Črne Gore je strokovna, neodvisna in javnopravna organizacija obrtnikov, katere naloga je varovanje in izboljšanje obrti ter zastopanje skupnih interesov obrtnikov v Črni Gori. Ustanovljen je bil leta 2011 v skladu z Zakonom o obrti (Ur. list ČG 54/2009), ki je bil sprejet s konsolidacijo gospodarstva srednjega razreda. Obrtna zbornica Črne Gore (ZaKom) preko javnih pooblastil vodi register obrtnikov, ki so vpisani preko lokalnih sekretarijatov za gospodarstvo. Zaradi neobveznega članstva, vodi ZaKom (Zanatska komora Crne Gore), nevladna organizacija.