Prvi projektni sestanek v Ljubljani

24.01.2020.

Projekt Erasmu + Master 4.0: Inovacije na področju mojstrskih izpitov se je začel  s prvim transnacionalnim projektnim sestankom, ki je potekal 10. in 11. oktobra 2019 v Ljubljani. Na sestanku so sodelovali predstavniki vseh šestih partnerskih organizacij: Hrvaške obrtne zbornice, Visokega učilišta Algebra, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Zanatske komore Skopje, Udruge Sretan Život in Zanatsko-preduzetniške komore Crne Gore.

Sestanek je omogočil prisotnost vseh parnerjevi, ki so vključeni v projekt z namenom spoznavanja in zagotovitve kakovostne komunikacije, podroben pregled projekta, dogovorov glede postopkov  za učinkovito izvajanja projekta, potrditev ciljev projekta in dogovori glede aktivnosti in nalog, ki jih bo potrebno narediti.

Prvi sestanek je bil osnovan na strukturiran način in je sestavljen iz predstavitev partnerskih organizacij, predstavitve projekta, predstavitve posameznega intelektualnega rezultata,  predstavitve upravljanja s projektom, predstavitve dogodkov s multiplikacijskim učinkom in vzpostavitve odbora za upravljanje s projektom.

Vsi intelekturalni razultati so predstavljeni s ciljem, za lažje planiranje in določanje različnih nalog, katere bodo omogočale, da projekt Master 4.0 izpolni zastavljene cilje, rezultate in roke.

Pogovori so potekali tudi glede organizacije nalog in odgovornosti posameznega projektnega udeleženca. Dogovor je, da bodo vsi partnerji redno komunicirali preko e-pošte ter po dogovoru preko Skype sestanka.