JU Zanatska komora Crne Gore (ZaKom), Republika Crna Gora

pridruženi partner

Zanatska komora Crne Gore je strukovna, nezavisna i javno-pravna organizacija zanatlija, čiji je zadatak zaštita i unapređenje zanata i zastupanje zajedničkih interesa zanatlija u Crnoj Gori. Osnovana je 2011. godine po Zakonu o zanatstvu („Sl. List CG“ 54/2009), koji je usvojen konsolidovanim nastupom srednjestaleške privrede. ZaKom vodi Registar zanatlija kao javno ovlašćenje a sadrži prijave zanata preko lokalnih sekretarijata za privredu. Zbog neobaveznog članstva i istog rukovodstva, poslove javne ustanove Zanatske komore Crne Gore vodi Nvo Zanatsko-preduzetnička komora Crne Gore.