Erasmus + Master 4.0: Унапредување на мајсторскиот испит – Здружението Среќен Живот од Тетово ја одржа Националната конференција

19.04.2022.

Здружението Среќен Живот од Тетово ја одржа Националната конференција на 05.04.2022 во рамките на за Проектот Erasmus + Master 4.0: Унапредување на мајсторскиот испит во просториите на Занаетчиска Комора – Скопје.

На конференцијата беа презентирани изработените програми и испитни прашања од магистерските испити за струките пекар, автомеханичар и козметичар. Исто така, на учесниците им беше претставена онлајн платформа за полагање магистерски испити.

На националната конференција присуствуваа 46 учесници.