Се одржа третиот транснационален онлајн состанок со проектните партнери

30.06.2021.

Третиот транснационален состанок на проектот требаше да се одржи во Загреб, Република Хрватска, но поради сеуште постоечките околности на пандемијата на коронавирусот, тој се одржа он лајн на 28 и 29 јуни 2021 година. Партнерите ја претставија својата работа за развој на испитни прашања и програми, а во последната фаза беше презентирана и онлајн платформата. На вториот ден се одржа планирана обука за користење на онлајн платформа за експертите  од партнерските земји