Održan Info-dan Hrvatske obrtničke komore

07.03.2022.

U Hrvatskoj obrtničkoj komori održan je 4. ožujka 2022. godine prvi info-dan na kojem su predstavljeni rezultati na projektu Master 4.0: unaprjeđenje majstorskih ispita. Sudionici info-dana su imali priliku upoznati se sa unaprjeđenim ispitnim pitanjima za opće dijelove ispita iz područja gospodarstva i pravnih propisa te isprobati pripremne testove sastavljene od novih pitanja. Također, pripremni testovi su predstavljeni na izrađenoj online platformi za polaganje majstorskih ispita te su na taj način sudionici imali priliku vidjeti kako će funkcionirati polaganje majstorskih ispita putem online platforme.

Na info danu su sudjelovali kandidati i potencijalni kandidati koji polažu majstorski ispit kao i članovi ispitnih komisija te su se upoznali sa aktivnostima i rezultatima unaprjeđenja polaganja majstorskih ispita. Na događanju je sudjelovalo više od 40 kandidata.